Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

M?su produkciju var ieg?d?ties zem?k nor?d?taj?s tirdzniec?bas viet?s.

Ja v?laties ieg?d?ties ko konkr?tu, tad l?dzu vispirms zvaniet uz izv?l?to veikalu, jo veikali parasti tirgo da?u no Em?lijas Biu Vasks pied?v?t? sortimenta.

J??a Rozes gr?matn?c?s:
"J?nis Roze", K. Barona iela 5
"J?nis Roze", Br?v?bas iela 90
"J?nis Roze", t/p "Alfa"
"J?nis Roze", t/c "Damme"
"J?nis Roze", t/c "Maxima"
"J?nis Roze", t/c "Mols"
"J?nis Roze", t/c "Olimpia"
"J?nis Roze", t/c "Origo"
"J?nis Roze", t/c "Spice"
"J?nis Roze", t/c "Maxima", J?rmala
"J?nis Roze", t/c "Valdeka", Jelgava
"J?nis Roze", "Siguldas terases", Sigulda
"J?nis Roze", t/c "Valleta", Valmiera
"J?nis Roze", Rimi "Valmiera", Valmiera
"J?nis Roze", t/c "Dauga", Ogre
"J?nis Roze", Ogre"J?nis Roze", t/c "Akv?rijs", Saldus
"J?nis Roze", Rimi "J?kabpils", J?kabpils
"J?nis Roze", Rimi "Kuld?ga", Kuld?ga
"J?nis Roze", Rimi "Salaspils", Salaspils

Gr?matu namos Valters un Rapa:

Ekopre?u veikalos Lavandas.lv:
Lavandas.lv Elizabetes iel? 25, R?g?, T?lr.25606660.
Lavandas.lv Bie?ensalas 3, R?g?, T?lr.26530011.
Lavandas.lv Mednieku iel? 21/23 (t/c Top/Ogres Prestis), Ogre, T?lr.29167679.
Lavandas.lv J. Poruka iela 19 (t/c SOLO), C?sis, T?lr.29222060.

Valmiermuias veikali?? - R?g?, A.Bri?na iela 9a

Valmiermuias veikali?? - Valmiermui?, Dzirnavu iel? 2a

UNCE eko un dabas lietas - M?rup?, Lambertu iela 33B, (pie pagastm?jas)

Ber?uBode - R?g?, Br?v?bas gatv? 452

Za?ais zars -Siguld?, Kr.Valdem?ra iela 1

Veikal? Abra - R?g?, Kr. Valdem?ra 17a

Salon? Venti?p?rl?d - Ventspil?, Skolas iela 3

Veikal? RIIJA - R?g?, Dzirnavu iela 66-2

Veikal? "dbdaba" - Jelgav?, Rai?a 17

Interneta veikal? www.visasdavanas.lv

Ogres P?rle - Ogr?, Mednieku iela 21/23

Siguldas P?rle - Siguld?, T/C okol?de, Str?lnieku iela 2

Ziedu veikal? Baldon? - Baldon?, R?gas iela 67-4,

Veikal? M50 - R?g?, Miera 17

Galerij? Istaba - R?g?, Kr. Barona iela 31a-16a

Jaunais Salons - R?g?, Ausek?a iela 2-7

SekoEko www.sekoeko.lv un veikals Valmier?, R?gas iela 37

Garas pietura - Ogr?, M?lkalnes pr. 3

Garas pietura - Lielv?rd?, L??pl?a iela 14

Z??u ielas veikals - Liep?j?, Z??u iela 31

Veikal? "Mana aromstudija" - R?g?, Avotu iela 3